ISOEFF

Program Isoeff służy do wyznaczania wartości efektów izotopowych, zgodnie z równaniem Bigeleisena, na podstawie wyników obliczeń kwantowo-mechanicznych. Wykorzystane mogą być wyniki uzyskane za pomocą pakietów: Gaussian, Gamess, Charmm i Mopac. Isoeff pozwala również na badanie wpływu niewielkich zmian wartości poszczególnych elementów macierzy Hessian na wartość efektu izotopowego.

Najnowsze dystrybucje programu na platformy Linux (32 i 64-bitowe) oraz Windows można pobrać z tej strony. Użytkownicy programu akceptują, że program może zawierać jeszcze nierozpoznane błędy implementacji. Jakkolwiek nie jest prowadzone stałe wsparcie, autorzy dołożą wszelkich starań aby usunąć w możliwie krótkim czasie zidentyfikowane błędy. Program jest udostępniony nieodpłatnie pod warunkiem oznaczenia uzyskanych za jego pomocą wyników odnośnikiem do publikacji „ISOEFF98. A Program for Studies of Isotope Effects Using Hessian Modifications” V. Anisimov, P. Paneth J. Mathem. Chem. 26, 75-86 (1999).

Download program ISOEFF

 

E-mail jest niepoprawny