Wykształcenie

Profesor 1996; Prezydent RP
Doktor habilitowany 1989; "Efekty izotopowe reakcji złożonych"; Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Doktor 1983 (z wyróżnieniem); "Kinetyczne efekty izotopowe tlenu i siarki izomeryzacji termicznej siarczku bis(5,5-dimetylo-1,3,2,-dioksaaphosphorinanylu)"; promotor: prof. dr. W Reimschüssel; Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Mgr inż. 1976 (z wyróżnieniem); "Kinetyczne efekty izotopowe tlenu izomeryzacji monotiopirofosforanów"; opiekun pracy: prof. dr. W Reimschüssel; Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Staże podoktorskie
Wydział Biochemii, Uniwersytet Stanu Nebraska w Lincoln, NE, USA
Wydział Chemii, Uniwersytet Stanu Wisconsin w Madison, WI, USA
Szkolenia eksperckie
XII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich, dla rektorów-elektów uczelni akademickich na kadencję 2012-16, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Ossa, 8-14 lipca 2012 r.
XV Jubileuszowa Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektrów Fundacji Rektorów Polskich, Serock, 13-17 lipca 2014 r.
"Doskonalenie umiejętności przywódczych" szkolenie dla kadry zarządzającej PŁ, Konopnica, wrzesień/październik 2014 r.
“Rola innowacyjnych uniwersytetów w inteligentnej specjalizacji" (w języku angielskim), warsztaty European Consortium of Innovative Universities (ECIU), Bruksela, 17 kwietnia 2015
E-mail jest niepoprawny