Zatrudnienie w PŁ

Profesor, Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) - Międzynarodowa Agenda Badawcza
Profesor zwyczajny, Wydział Chemiczny, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
Profesor nadzwyczajny, Wydział Chemiczny, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
Adiunkt; Wydział Chemiczny, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
Asystent; Wydział Chemiczny, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
Technik; Wydział Chemiczny, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
E-mail jest niepoprawny