Nagrody i wyróżnienia

nagrody Rektora za działalność publikacyjną
Promotor doktoratu honoris causa prof. Arieha Warshela, laureata nagrody Nobla z chemii w 2013 (patrz film w nagłówku strony)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP
Nagroda Rektora za najlepsze publikacje w 2013
Zespołowa Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia
Medal im. Jana Zawidzkiego, Polskie Towarzystwo Chemiczne
Nagroda Rektora PŁ za najlepsze publikacje w 2011
Odznaczenie Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej
Zespołowa Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Zespołowa Nagroda Naukowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
stypendium Japanese Society for Promoting Science (JSPS), Japonia
stypendium Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francja
stypendium Senior Fulbright Scholarship, Fulbright Foundation, Washington, U.S.A.
stypendium Visby Program, Svenska Institutet, Sweden
Srebrny Krzyż Zasługi, Prezydent RP
Naukowa nagroda zespołowa (1 stopnia) Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych
Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej (III stopnia) za rozprawę habilitacyjną
Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (III stopnia) za rozprawę doktorską
24 nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Rektora PŁ i Dyrektora MITR
E-mail jest niepoprawny