Validation of semiempirical methods for modeling of corrinoid systems

“Validation of semiempirical methods for modeling of corrinoid systems” R. Kwiecień, M. Rostkowski, A. Dybała-Defratyka, P. Paneth J. Inorg. Biochem. 98, 1078-86 (2004)

E-mail jest niepoprawny