Structure-cytotoxic activity relationship of 3-arylideneflavanones and chromanones (E, Z isomers) and 3-arylflavones

“Structure-cytotoxic activity relationship of 3-arylideneflavanones and chromanones (E, Z isomers) and 3-arylflavones” Bogumiła Kupcewicz, Grażyna Balcerowska-Czerniak, Magdalena Małecka, Piotr Paneth, Urszula Krajewska, Marek Różalski, Bioorg. Med. Chem. Lett. 23, 4102-4106 (2013)

E-mail jest niepoprawny