Mass Spectra of Isomeric Monothiopyrophosphates

„Mass Spectra of Isomeric Monothiopyrophosphates”, R.Kamiński, P.Paneth, W.Reimschüssel, Org. Mass Spectrom. 21, 419 (1986)

E-mail jest niepoprawny