Biological evaluation and molecular modelling study of thiosemicarbazide derivatives as bacterial type IIA topoisomerases inhibitors

“Biological evaluation and molecular modelling study of thiosemicarbazide derivatives as bacterial type IIA topoisomerases inhibitors” Agata Paneth, Pawel Staczek, Tomasz Plech, Aleksandra Strzelczyk, Katarzyna Dzitko, Monika Wujec, Piotr Paneth, J. Enz. Inhib. Med. Chem. 31, 14-22 (2016)

E-mail jest niepoprawny