Theoretical study of the cis-dihydroxylation of nitrobenzene catalyzed by Nitrobenzene Dioxygenase

“Theoretical study of the cis-dihydroxylation of nitrobenzene catalyzed by Nitrobenzene Dioxygenase” Anna Pabis, Piotr Paneth FemEx, 13-16 June 2014, Oslo, Norwegia

E-mail jest niepoprawny