Struktura i fotoreaktywnoϾ o-nitrozobenzaldehydu w matrycy argonowej

„Struktura i fotoreaktywnoœæ o-nitrozobenzaldehydu w matrycy argonowej”, S. Kuberski, J. Gębicki, P.Paneth, Zjazd PTCh, Toruń 1993

E-mail jest niepoprawny