Modelowanie molekularne receptora nukleotydowego jako próba wyjaśnienia aktywności

„Modelowanie molekularne receptora nukleotydowego jako próba wyjaśnienia aktywności tiofosforanowych analogów nukleotydów” T.Kapela, E.Gendaszewska, M.Rostkowski, P.Paneth, M.Koziołkiewicz, II Krajowy Kongress Biotechnologii, Łódź, 23-7 czerwiec 2003

E-mail jest niepoprawny