Kinetyczny efekt izotopowy tlenu izomeryzacji siarczku bis

„Kinetyczny efekt izotopowy tlenu izomeryzacji siarczku bis(5,5-dimetylo-2-oxo-1,3,2-dioxafosforinanylu)”, W. Reimschüssel, P.Paneth, Zjazd PTCh, Kraków, 1980

E-mail jest niepoprawny