Kinetyczne efekty izotopowe jako kryteria mechanizmów reakcji

„Kinetyczne efekty izotopowe jako kryteria mechanizmów reakcji”, W.Reimschüssel, P.Paneth, Szkoła kinetyki reakcji chemicznych, Łódź, 1976

E-mail jest niepoprawny