Continuum solvent model of body fluids on the example of serum

“Continuum solvent model of body fluids on the example of serum” J. Dzierzawska, M. Rostkowski, R. Kaminski, P. Paneth, „Modelling and Design of Molecular Properties 2006”, Wrocław, 10-15 wrzesień 2006

E-mail jest niepoprawny