Sposób przygotowania próbki chlorku srebra przeznaczonej do badania składu izotopowego

„Sposób przygotowania próbki chlorku srebra przeznaczonej do badania składu izotopowego chloru w spektrometrach mas z jonizacją FAB lub SIMS” R. Kamiński, P. Paneth, zgłoszenie patentowe nr P.388338 z dnia 22.06.2009, patent udzielony PAT.212330 02.04.2012

E-mail jest niepoprawny