biomarker

„Sposób wykrywania transformacji nowotworowej oraz identyfikacji biomarkerów nowotworowych przy użyciu izotopowego spektrometru mas” Katarzyna Taran, Józef Kobos, Piotr Paneth, Tomasz Frączek, zgłoszenie patentowe P.412179 data zgłoszenia 30.04.2015

E-mail jest niepoprawny