Sheng

NCN 2023/48/Q/ST10/00247 “Badanie mechanizmów dehalogenacji zanieczyszczeń organicznych katalizowanej przez koenzym F430” (2024-2027) Sheng

E-mail jest niepoprawny