ICRI-BioM

Międzynarodowa Agenda Badawcza „International Centre for Research on Innovative Biobased Materials” (ICRI-BioM), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej MAB PLUS/2019/11 (2019-2023)

E-mail jest niepoprawny