Członek Rady Wykonawczej Europejskiego Konsorcjum

Członek Rady Wykonawczej Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (European Consorcium of Innovative Universities, ECIU)

E-mail jest niepoprawny