XV Szkoła Fundacji Rektorów Polskich Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym

XV Jubileuszowa Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektrów Fundacji Rektorów Polskich, Serock, 13-17 lipca 2014 r.

E-mail jest niepoprawny