Mgr inż.

Mgr inż. 1976 (z wyróżnieniem); „Kinetyczne efekty izotopowe tlenu izomeryzacji monotiopirofosforanów”; opiekun pracy: prof. dr. W Reimschüssel; Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

E-mail jest niepoprawny