Aktualności
IJMS wydanie specjalne

Szanowni Państwo,

Znacznej większości zastosowań molekuł chemicznych i biochemicznych, począwszy od medycznego zastosowania leków małocząsteczkowych, poprzez skomplikowane bioszczepionki, aż po projektowanie materiałów, nie da się osiągnąć bez dogłębnego zrozumienia procesów związanych z ich otrzymywaniem i działaniem. Obecnie można to realizować  zarówno poprzez badania eksperymentalne, jak i teoretyczne. W tym wydaniu specjalnym chcielibyśmy skupić się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie badania mechanizmów (bio)reakcji. W związku z tym oczekujemy na Państwa artykuły opisujące oryginalne badania, a także przeglądy ostatnich postępów i perspektyw od ekspertów w tej dziedzinie.

prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
Redaktor 

 

E-mail jest niepoprawny