Aktualności
wybory rektora PŁ

Gratuluję mojemu konkurentowi, profesorowi Wiakowi, wyboru na następnego rektora Politechniki i życzę mu sukcesów w działaniu na rzecz naszej społeczności akademickiej. Pragnę podziękować tym z Państwa, którzy podzielając moją wizję przyszłości naszej uczelni wspierali mnie w jej szlifowaniu  oraz wszystkim elektorom, którzy oddali na mnie swój głos.

moja wizja kierunków rozwoju PŁ

Do Studentów i Doktorantów

dlaczego ja

program działania

E-mail jest niepoprawny