Aktualności
wizyta profesora Marciniaka

Wczoraj na Politechnice gościł wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Zbigniew Marciniak. Jego niezwykle interesujący wykład na temat działań podejmowanych w celu odbiurokratyzowania procesów kształcenia wzbudził żywą dyskusję i nadzieje, że coś w tym zakresie może ulec poprawie. Propozycje zmian napawają optymizmem.

E-mail jest niepoprawny