Aktualności
5-lecie NCN

Z okazji 5. lecia NCN w piątek, 4 marca, w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagielońskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona działaniom wspierającym najlepszych naukowców aby podnieść skuteczność aplikowania o granty ERC. Wśród panelistów znaleźli się prezydenci narodowych agencji badawczych Austrii i Holandii, Akademia Europea, Polskiej Akademii Nauk i European Research Council. Wiele czasu poświęcono przyczynom niskiej skuteczności polskich aplikacji.

E-mail jest niepoprawny