News

Curriculum vitae

Professor 1996; President of the Republic of Poland
D.Sc. (habilitation) 1989; Isotope effects on kinetically complex reactions; Department of Chemistry, Technical University of Łódź, Poland
Ph.D. 1984 (with honors); Oxygen and sulfur kinetic isotope effects on thermal isomerization of bis(5,5-dimethyl-1,3,2,-dioxaphosphorinanyl); advisor prof. dr. W Reimschüssel; Department of Chemistry, Technical University of Łódź, Poland
M.S. 1976 (with honors); Oxygen kinetic isotope effect on isomerization of monothiopyrophosphates; advisor prof. dr. W Reimschüssel; Department of Chemistry, Technical University of Łódź, Poland

Publications

 • “Engineering of brewery waste-derived graphene quantum dots with ZnO nanoparticles for treating multi-drug resistant bacterial infections” G.S. Lekshmi, Agnieszka Krzemińska, Sathyavathi Sundararaju, Steven J. Hinder, Antonina Zatylna, Piotr Paneth, Joanna Pietrasik, Chakraborty Sudip, Wouter Hendrickx, A. Joseph Nathanael, Bartłomiej Januszewicz, Lukasz Kolodziejczyk, Lukasz Kaczmarek, Vignesh Kumaravel J. Environ. Chem. Eng. 12, 112263 (2024)
 • “Combined In Silico and In Vitro Analyses to Assess the Anticancer Potential of Thiazolidinedione–Thiosemicarbazone Hybrid Molecules” Agata Paneth, Barbara Kaproń, Tomasz Plech, Roman Paduch, Nazar Trotsko, Piotr Paneth Int. J. Mol. Sci. 24, 17521 (2023)
 • “Oral Cavity Cancer Tissues Differ in Isotopic Composition Depending on Location and Staging” Katarzyna Bogusiak, Marcin Kozakiewicz, Aleksandra Puch, Radosław Mostowski, Piotr Paneth and Józef Kobos Cancers 15, 4610 (2023)
 • “An overview of the potential medicinal and pharmaceutical properties of Ru(II)/(III) Complexes” Anna Skoczynska, Andrzej Lewinski, Mateusz Pokora, Piotr Paneth, Elzbieta Budzisz Int. J. Mol. Sci. 24, 9512 (2023)
 • “Mechanistic studies of arene-ruthenium(II) complexes with carbathioamidopyrazoles as alternative cancer drugs” Paweł Hikisz, Ewelina Namiecińska, Piotr Paneth, Elzbieta Budzisz, Molecules 28, 3969 (2023)
 • “Non-Covalent Isotope Effects” Mateusz Pokora, Agata Paneth, Piotr Paneth J. Phys. Chem. Lett. 14, 3735-3742 (2023)

ISOEFF

[:pl]Program Isoeff służy do wyznaczania wartości efektów izotopowych, zgodnie z równaniem Bigeleisena, na podstawie wyników obliczeń kwantowo-mechanicznych. Wykorzystane mogą być wyniki uzyskane za pomocą pakietów: Gaussian, Gamess, Charmm i Mopac. Isoeff pozwala również na badanie wpływu niewielkich zmian wartości poszczególnych elementów macierzy Hessian na wartość efektu izotopowego.

Current support

Current support / Personal
 • NCN 2023/48/Q/ST10/00247 “Study on the dehalogenation mechanisms of typical halogenated organic pollutants by F430 coenzyme purified from methanogenic bacteria” (2024-2027) Sheng (Polish – Chinese collaboration grant)
 • CheMatSustain, Project 101137990 “Implementing innovative methods for safety and sustainability assessments of chemicals and materials particularly at nano level in the European Union” (2024-2029) – team member
 • NCN, M.ERA-NET ”Hybrid ELectrosynthesis of Value-Added chemicals (HELVA)” (2023-2026) – local coPI

Innovations

International patents
 • “N-Triazynylammonium salts, a method of preparation and uses thereof” European submission EPO nr. 10195135.8-2101 from 07.03.2011 with priority PL/14.07.10/PLA 39183210, European patent awarded: 2407460B1 17.07.2013
Polish patents
 • „Sposób autentykacji kawy” Ewelina Kosiacka, Piotr Paneth, pending patent nr P.396939 of 10.11.2011, awarded: PAT.220057 16.12.2014
 • “Pochodne 1,2,4-triazolo-5-tionu oraz ich zastosowanie” Tomasz Frączek, Agata Siwek, Piotr Paneth pending patent P.401956 of 10.12.2012, published PAT.221213 on 23.6.2014
 • „Nowa pochodna 1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu, sposób jej wytwarzania oraz inhibicja bakteryjnej topoizomerazy IV” A. Siwek, P. Paneth, P. Stączek, J. Stefańska, pending patent nr P.390774 z dnia 20.03.2010, awarded: PAT.212639 19.04.2012
 • “Sposób przygotowania próbki chlorku srebra przeznaczonej do badania składu izotopowego chloru w spektrometrach mas z jonizacją FAB lub SIMS” R. Kamiński, P. Paneth, pending patent nr P.388338 z dnia 22.06.2009)  awarded: PAT.212330 02.04.2012

Courses based on research (RBL)

[:pl]
 • 2015: w ramach zajęć z modelowania molekularnego ze słuchaczami studium doktoranckiego prowadzimy badania preferencyjnego wiązania kationów metali przez centra zagnieżdżone w polimerach.
 • 2008: w ramach laboratorium z chemii obliczeniowej ze studentami 4 roku chemii zbadaliśmy metodami teoretycznymi wpływ mechanizmu reakcji dehalogenacji na wartości kinetycznych efektów izotopowych. Wyniki zostały opublikowane w wydawanym przez Americal Chemical Society czasopiśmie Journal of Chemical Theory and Computations (IF2014 = 5.50):"A DFT study of the kinetic isotope effects on the competing SN2 and E2 reactions between hypochlorite anion and ethyl chloride" A. Pabis, P. Paluch, J. Szala, P. Paneth, J. Chem. Theory Comput. 5, 33-36 (2009)