News

Curriculum vitae

Professor 1996; President of the Republic of Poland
D.Sc. (habilitation) 1989; Isotope effects on kinetically complex reactions; Department of Chemistry, Technical University of Łódź, Poland
Ph.D. 1984 (with honors); Oxygen and sulfur kinetic isotope effects on thermal isomerization of bis(5,5-dimethyl-1,3,2,-dioxaphosphorinanyl); advisor prof. dr. W Reimschüssel; Department of Chemistry, Technical University of Łódź, Poland
M.S. 1976 (with honors); Oxygen kinetic isotope effect on isomerization of monothiopyrophosphates; advisor prof. dr. W Reimschüssel; Department of Chemistry, Technical University of Łódź, Poland

Publications

 • “Oral Cavity Cancer Tissues Differ in Isotopic Composition Depending on Location and Staging” Katarzyna Bogusiak, Marcin Kozakiewicz, Aleksandra Puch, Radosław Mostowski, Piotr Paneth and Józef Kobos Cancers 15. 4610 (2023)
 • “An overview of the potential medicinal and pharmaceutical properties of Ru(II)/(III) Complexes” Anna Skoczynska, Andrzej Lewinski, Mateusz Pokora, Piotr Paneth, Elzbieta Budzisz Int. J. Mol. Sci. 24, 9512 (2023)
 • “Mechanistic studies of arene-ruthenium(II) complexes with carbathioamidopyrazoles as alternative cancer drugs” Paweł Hikisz, Ewelina Namiecińska, Piotr Paneth, Elzbieta Budzisz, Molecules 28, 3969 (2023)
 • “Non-Covalent Isotope Effects” Mateusz Pokora, Agata Paneth, Piotr Paneth J. Phys. Chem. Lett. 14, 3735-3742 (2023)
 • “Orthogonal O,S-CKA Monomer for the Introduction of Thioesters and/or Thionoester Functionalities by Radical Polymerization” Marlena Pięta, Vishal B. Purohit, Piotr Paneth, Joanna Pietrasik, Le Li, Christopher M. Plummer Polymer Chemistry, 14, 3872 (2023)
 • “Theoretical Kinetic Isotope Effects in Establishing the Precise Biodegradation Mechanisms of Organic Pollutants” Ji, Li; Zhang, Huanni; Ding, Wen; Song, Runqian; Han, Ye; Yu, Haiying; Paneth, Piotr Env. Sci. Technol. 57, 4915-4929 (2023)

ISOEFF

[:pl]Program Isoeff służy do wyznaczania wartości efektów izotopowych, zgodnie z równaniem Bigeleisena, na podstawie wyników obliczeń kwantowo-mechanicznych. Wykorzystane mogą być wyniki uzyskane za pomocą pakietów: Gaussian, Gamess, Charmm i Mopac. Isoeff pozwala również na badanie wpływu niewielkich zmian wartości poszczególnych elementów macierzy Hessian na wartość efektu izotopowego.

Current support

Current support / Institutional
 • “International Centre for Research on Innovative Biobased Materials” (ICRI-BioM), Teaming for Excellence, Horizon2020, local coordinator
Current support / Personal
 • “International Centre for Research on Innovative Biobased Materials – ICRI-BioM (International Research Agenda), Teaming for Excellence, Horizon2020, Foundation for Polish Science, MAB PLUS/2019/11 (2019-2023)
 • “Binding isotope effects as a new, unique tool for studies of receptor – ligand interactions”, NCN 2011/02/A/ST4/00246 (2012-2017) (Maestro), PI
 • “Novel stable isotope-based approaches for assessing the biodegradation of soil and groundwater contaminants”, PSRP-025/2010 (2011-2016), PI
 • “Convention de cotutelle internationale de these, Agreement for international joint doctorate supervision (cotutelle)” for Katarzyna Romek – French goverment (2013-2017), scientific advisor
 • „Searching for improved bioactivity of azole-based metallo-drugs” MNiSW, China-Poland Scientific and Technological Cooperation, grant P# 36-34 (2015-2017), PI

Innovations

International patents
 • “N-Triazynylammonium salts, a method of preparation and uses thereof” European submission EPO nr. 10195135.8-2101 from 07.03.2011 with priority PL/14.07.10/PLA 39183210, European patent awarded: 2407460B1 17.07.2013
Polish patents
 • „Sposób autentykacji kawy” Ewelina Kosiacka, Piotr Paneth, pending patent nr P.396939 of 10.11.2011, awarded: PAT.220057 16.12.2014
 • “Pochodne 1,2,4-triazolo-5-tionu oraz ich zastosowanie” Tomasz Frączek, Agata Siwek, Piotr Paneth pending patent P.401956 of 10.12.2012, published PAT.221213 on 23.6.2014
 • „Nowa pochodna 1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu, sposób jej wytwarzania oraz inhibicja bakteryjnej topoizomerazy IV” A. Siwek, P. Paneth, P. Stączek, J. Stefańska, pending patent nr P.390774 z dnia 20.03.2010, awarded: PAT.212639 19.04.2012
 • “Sposób przygotowania próbki chlorku srebra przeznaczonej do badania składu izotopowego chloru w spektrometrach mas z jonizacją FAB lub SIMS” R. Kamiński, P. Paneth, pending patent nr P.388338 z dnia 22.06.2009)  awarded: PAT.212330 02.04.2012

Courses based on research (RBL)

[:pl]
 • 2015: w ramach zajęć z modelowania molekularnego ze słuchaczami studium doktoranckiego prowadzimy badania preferencyjnego wiązania kationów metali przez centra zagnieżdżone w polimerach.
 • 2008: w ramach laboratorium z chemii obliczeniowej ze studentami 4 roku chemii zbadaliśmy metodami teoretycznymi wpływ mechanizmu reakcji dehalogenacji na wartości kinetycznych efektów izotopowych. Wyniki zostały opublikowane w wydawanym przez Americal Chemical Society czasopiśmie Journal of Chemical Theory and Computations (IF2014 = 5.50):"A DFT study of the kinetic isotope effects on the competing SN2 and E2 reactions between hypochlorite anion and ethyl chloride" A. Pabis, P. Paluch, J. Szala, P. Paneth, J. Chem. Theory Comput. 5, 33-36 (2009)