Aktualności
Polsko-szwajcarski program badawczy

W dniach 29 lutego – 1 marca w EAWAG w Zurichu odbyło się spotkanie grup badawczych realizujących wspólny projekt w ramach polsko-szwajcarskiego programu badawczego. Na spotkaniu omówione zostały dotychczasowe postępy badań ale w szczególności przedyskutowano plany badawcze na nastepne pół roku. Uznano, że przede wszystkim należy dokończyć badania efektów izotopowych tlenu. W dalszej kolejność prowadzone będą obliczenia dla zmutowanych form NBDO oraz dla modelu homologicznego 2NTDO.

E-mail jest niepoprawny