Synthesis, X-ray structure, theoretical calculation and cytotoxic effect of new Pt(II), Pd(II) and

“Synthesis, X-ray structure, theoretical calculation and cytotoxic effect of new Pt(II), Pd(II) and Cu(II) complexes with pyridine-pyrazoles derivatives” Elzbieta Budzisz, Ingo-Peter Lorenz, Peter Mayer, Piotr Paneth, Lukasz Szatkowski, Urszula Krajewska, Marek Rozalski, Magdalena Miernicka, New J. Chem. 32, 2238-2244 (2008)

E-mail jest niepoprawny