Synthesis, cytotoxic effect and structure – activity relationship of Pd(II) complexes with coumarin derivatives

„Synthesis, cytotoxic effect and structure – activity relationship of Pd(II) complexes with coumarin derivatives” E. Budzisz, M. Małecka, I.-P. Lorenz, P. Mayer, R.A. Kwiecień, P. Paneth, U. Krajewska, M. Różalski, Inorg. Chem. 45, 9688-9695 (2006)

E-mail jest niepoprawny