Synthesis and pharmacological properties of 3-(2-methyl-furan-3-yl)-4-substituted-Δ2-1,2,4-triazoline-5-thiones

“Synthesis and pharmacological properties of 3-(2-methyl-furan-3-yl)-4-substituted-Δ2-1,2,4-triazoline-5-thiones” Agata Siwek, Monika Wujec, Maria Dobosz, Ewa Jagiełło-Wójtowicz, Anna Chodkowska, Piotr Paneth, Centr. Eur. J. Chem. 6, 47-53 (2008)

E-mail jest niepoprawny