Semiempirical SCF-MO Calculations of Kinetic Isotope Effects

„Semiempirical SCF-MO Calculations of Kinetic Isotope Effects”, P.Paneth J. Phys. Org. Chem. 4, 635 (1991)

E-mail jest niepoprawny