Resolving discrepancy between theory and experiment in 4-nitrotoluene oxidation

Resolving discrepancy between theory and experiment in 4-nitrotoluene oxidation” Kamila Klajman, Grzegorz Ciepielewski, Rafał Kamiński, Pawel Adamczyk, Piotr Paneth J. Phys. Chem. A 121, 6638-6645 (2017)

E-mail jest niepoprawny