Mechanism of the Spontaneous Dehydration of Bicarbonate Ion

”Mechanism of the Spontaneous Dehydration of Bicarbonate Ion”, P.Paneth, M.H.O’Leary, J. Am. Chem. Soc. 107, 7381 (1985)

E-mail jest niepoprawny