Mechanism of Isomerization of Sym-monothiopyrophosphates

„Mechanism of Isomerization of Sym-monothiopyrophosphates”, J.Michalski, W.Reimschüssel, R.Kamiński, P.Paneth, Phosphorus and Sulfur 30, 257 (1987)

E-mail jest niepoprawny