JEI&MC21

4-Arylthiosemicarbazide derivatives as a new class of tyrosinase inhibitors and anti-Toxoplasma gondii agents” Adrian Bekier, Lidia Węglińska, Piotr Paneth, Agata Paneth, Katarzyna Dzitko J. Enz. Inhib. Med. Chem. 36, 1145-1164 (2021)

E-mail jest niepoprawny