Heavy Atom Isotope Effect on Enzymatic Reactions

„Heavy Atom Isotope Effect on Enzymatic Reactions”, P.Paneth, J. Mol. Struct. 321, 35 (1994)

E-mail jest niepoprawny