Does dehydrocyclization of 4-benzoylthiosemicarbazides in acetic acid lead to s-triazoles or thiadiazoles

“Does dehydrocyclization of 4-benzoylthiosemicarbazides in acetic acid lead to s-triazoles or thiadiazoles?” Agata Siwek, Paweł Stączek, Urszula Kosikowska, Anna Malm, Piotr Paneth, Stefan Jankowski, Struct. Chem. 5, 1441-1448 (2012)

E-mail jest niepoprawny