DFT Study of Trichloroethene Reaction with Permanganate in Aqueous Solution

“DFT Study of Trichloroethene Reaction with Permanganate in Aqueous Solution” Agnieszka Dybala-Defratyka, Pawel Adamczyk, Piotr Paneth, Env. Sci. Technol. 45, 3006-3011 (2011)

E-mail jest niepoprawny