Cytotoxic effect and molecular docking of 4-etoxycarbonylmethyl

“Cytotoxic effect and molecular docking of 4-etoxycarbonylmethyl-1-(piperidin-4-ylcarbonyl)-thiosemicarbazide, a novel topoisomerase II inhibitor” Siwek, Agata; Stączek, Paweł; Wujec, Monika; Bielawski, Krzysztof; Bielawska, Anna; Paneth, Piotr, J. Mol. Model. 19, 1319-1324 (2013)

E-mail jest niepoprawny