Correlating Biological Activity with Calculated Geometrical Motifs in Cyclolinopeptides

“Correlating Biological Activity with Calculated Geometrical Motifs in Cyclolinopeptides” P. Zubrzak, M.T. Leplawy, M.L. Kowalski, B. Szkudlińska, P. Paneth, J. Silberring, M. Smoluch, J. Zabrocki J. Phys. Org. Chem. 17, 625-30 (2004)

E-mail jest niepoprawny