Chemical and pharmacological properties of 3-(thiophen-2-yl)-4-substituted-Δ2-1,2,4-triazoline-5-thiones

“Chemical and pharmacological properties of 3-(thiophen-2-yl)-4-substituted-Δ2-1,2,4-triazoline-5-thiones” Agata Siwek, Monika Wujec, Maria Dobosz, Ewa Jagiełło-Wójtowicz, Agnieszka Kleinrok, Anna Chodkowska, Piotr Paneth, Phosphorus, Sulfur and Silicon 183, 2669-2667 (2008)

E-mail jest niepoprawny