Charge Localization in monothiophosphate monoanions

“Charge Localization in monothiophosphate monoanions” Michal Rostkowski, Piotr Paneth, Pol. J. Chem. 81, 711-720 (2007)

E-mail jest niepoprawny