Carbon and secondary deuterium kinetic isotope effects on SN2 reactions

„Carbon and secondary deuterium kinetic isotope effects on SN2 reactions” Joanna Dzierzawska, Arkadiusz Jarota, Michal Karolak, Lukasz Piotrowski, Izabela Placek, Katarzyna Swiderek, Lukasz Szatkowski, Piotr Paneth, J. Phys. Org. Chem. 20, 1114-1120 (2007)

E-mail jest niepoprawny