A New Method of Determining Chlorine Kinetic Isotope Effects

“A New Method of Determining Chlorine Kinetic Isotope Effects” K.C.Westaway, T.Koerner, Y.-R.Fang, J.Rudziński, P.Paneth, Anal. Chem. 70, 3548-52 (1998)

E-mail jest niepoprawny