A DFT Study of the Cis-dihydroxylation of Nitroaromatic Compounds Catalyzed by Nitrobenzene Dioxygenase

“A DFT Study of the Cis-dihydroxylation of Nitroaromatic Compounds Catalyzed by Nitrobenzene Dioxygenase” Anna Pabiś, Inacrist Geronimo, Piotr Paneth, J. Phys. Chem. B 118, 3245-3256 (2014)

E-mail jest niepoprawny