1,4-Disubstituted thiosemicarbazide derivatives are potent inhibitors of Toxoplasma gondii proliferation

“1,4-Disubstituted thiosemicarbazide derivatives are potent inhibitors of Toxoplasma gondii proliferation” Katarzyna Dzitko, Agata  Paneth, Tomasz  Plech, Jakub Pawełczyk, Paweł Stączek, Joanna  Stefańska, Piotr Paneth, Molecules 19, 9926-9943 (2014)

E-mail jest niepoprawny