Teoretyczne Efekty Izotopowe Oksydacyjnej Degradacji Nitroaromatycznych Zanieczyszczeń Środowiska

“Teoretyczne Efekty Izotopowe Oksydacyjnej Degradacji Nitroaromatycznych Zanieczyszczeń Środowiska” Paweł Adamczyk, Piotr Paneth XVI Mikrosympozjum Kinetyczne, Poznań, 28 maja 2012

E-mail jest niepoprawny