Synteza i wybrane właściwości farmakologiczne 3-(tiofen-2-ylo)-4-R-Δ2-1,2,4-triazolino-5-tionu

“Synteza i wybrane właściwości farmakologiczne 3-(tiofen-2-ylo)-4-R-Δ2-1,2,4-triazolino-5-tionu” Agata Siwek, Piotr Paneth, Maria Dobosz, Anna Chodkowska, Ewa Jagiełło-Wójtowicz, Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Katowice, 25-8 wrzesień 2007

E-mail jest niepoprawny