Nitrogen Kinetic Isotope Effects on the Acylation of Aniline by Means of

„Nitrogen Kinetic Isotope Effects on the Acylation of Aniline by Means of 2-Trimethylacetyloxy-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine”, Z. Kamiński, P.Paneth, M. H. O’Leary, XI Polish Peptide Symposium „PEPTYDY 91”, Łódź, Poland 1991

E-mail jest niepoprawny