Modelowanie molekularne reakcji enzymatycznych. Kinetyczny efekt izotopowy reakcji

“Modelowanie molekularne reakcji enzymatycznych. Kinetyczny efekt izotopowy reakcji katalizowanej przez karbamoilotransferazę asparginianową” J.Pawlak, P.Paneth, Mikrosympozjum “Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach”, Poznań, Polska, 1997

E-mail jest niepoprawny